CRIMES Myanmar NEWS

မြတ္စလင္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေခြးေတြ က်ဴးေက်ာ္သူေတြလို႔ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီး မိန္႔ၾကား

ဒီလ အေစာပုိင္းက ေဟာေၾကာခဲ့တဲ့ တရားတစ္ပုဒ္ကို You Tube မွာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး ကၾကားနာသူ ပရိသတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မြတ္စလင္ေတြနဲ႕ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “သူတို႔ကို အထင္မေသးနဲ႔”လို႔ သတိေပး စကားေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ ရည္ညႊန္းၿပီး ႏိုင္ငံက တစ္ျခား ဘာသာေရးႏွစ္ခု ကိုေၾကာက္ရြံေနမႈကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ “သူတို႔ အဖြဲ႔ေတြ အင္အားေကာင္းလာရင္ သူတို႔ ငါတို႔ကို ဘာလုပ္မလဲ သူတို႔ျပ န္တိုက္ခိုက္လိမ့္မယ္” ဘုန္းႀကီးက မိန္႔ပါတယ္။
“မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြ တိုးပြားလာတာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ခ်ဳိ႕ရဲ႕ယူဆခ်က္ေတြဟာ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါဘူး အဲဒါကို ဘုန္းႀကီးက ဗီဒီယိုထဲမွာေျပာဆိုထားၿပီး ယုတိၱ မရွိတဲ့သူ႔ရဲ႕ေၾကာက္ရြံမႈကို ျပသခဲ့တယ္”လို႔
တရားေတာ္ကုိ အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့တဲ့ ေအာင္ေကာင္းျမတ္က ဆိုပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရအတြက္ ဟားဗက္အက္ရွ္စင္တာက သုေတသနျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္စလင္လူဦးေရ အရမ္းတိုးပြားလာတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသ မရွိဘူးလို ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရားေတာ္ထဲမွာ ဘုန္းႀကီးက ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရး
ကိုရႈတ္ေထြးစြာေျပာဆိုထားပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိလဲ” လို႔ သူကေမးပါတယ္။ ၾကားနာသူေတြက “ကခ်င္ ကယား ကရင္ ခ်င္း မြန္ ဗမာ ရခိုင္ ရွမ္း”လို႔ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကုလားက စာရင္းထဲမွာပါလား ဘုန္းႀကီးကေမးပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ အသားမည္းသူေတြ ကိုႏွိမ္တဲ့ စကား
အသံုးအႏံႈးကို အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ခရစ္ယာန္ေတြေကာ စာရင္းထဲမွာပါလား” လို႔သူက ထပ္ေမးပါတယ္ ၾကားနာသူေတြက “မပါဘူး”လို႔ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
သူတို႔ေတြက အိမ္ရွင္ေတြမဟုတ္ဘူး ဧည့္သည္ေတြ သူတို႔က ငါတို႔အိမ္ကို က်ဴးေက်ာ္လာသူေတြ လို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားတဲ့ သီတဂူ ဆရာေတာ္ရဲ႕ေဟာၾကားခ်က္ေတြကို ရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွ စ္အေရးအခင္းမွာ လူေပါင္း ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး
ရိုဟင္ဂ်ာ ၁ သိန္းေက်ာ္ ေနရပ္ေတြကေန ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
“ဒီအယူအဆ ဟာျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သီတဂူ ဆရာေတာ္ကေန စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ပဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ လူနည္းစု ဘာသာေရး အဖြဲ႔ေတြဟာ မတူညီတဲ့ ဘာသာေရးကို သက္၀င္ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသား
ျဖစ္ရပါေတာ့တယ္။” လို႔ေအာင္ေကာင္းျမတ္က ဆိုပါတယ္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ သီတဂူ ဆရာေတာ္က “ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ အိမ္ရွင္ေတြျဖစ္ၿပီး မြတ္စလင္ေတြက ဧည့္သည္ေတြျဖစ္တယ္ ဧည့္သည္ေတြဟာ အိမ္ရွင့္ အမိန္႔ကို နာခံရမယ္”လုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
“ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ထီးနန္းရသြားရင္ လက္ခံႏိုင္ေသးတယ္။ ေမ်ာက္က ထီးနန္းပလႅင္မွာ ကစားၿပီးရ င္ထားခဲ့မွာ ဒါေပမယ့္ ေခြးကေတာ့ ပလႅင္ကိုေသးနဲ႔ပန္းတယ္ ဒါေၾကာင့္မွားယြင္းတဲ့ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ထားသူေတြက ေခြးေတြလိုပဲ”လို႔ ဗီဒီယိုထဲမွာ ေဟာၾကားထားပါတယ္။
“ဒီလို အမုန္းစကားေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွ ျဖစ္ပြားေနတာႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တရားပြဲၿပီးတာနဲ႔ အေရးအခင္း စျဖစ္ေတာ့တာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ဒီေဟာၾကားခ်က္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေခါင္းထဲမွာ စြဲၿမဲေနေတာ့မွာျဖစ္တယ္”လို႔ ေအာင္ေကာင္းျမတ္က
ဆိုပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အပ်က္ရဆံုးကေတာ့ ဗီဒီယိုထဲမွာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕အသံကိုၾကားခဲ့ရတယ္ သူက ဒီကေလးေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲကို အမုန္းတရားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း လံႈ႕ေဆာ္ေပးေနတာပဲျဖစ္တယ္”လို႔ သူက ထပ္ျဖည့္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
Source : Coconuts Yangon
ဘာသာျပန္ : ေညာင္နီရြက္
Credit – Myanmar Muslim Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *